PROBLEMS OF RESEARCHING CONSUMERS ON SENSITIVE ISSUES – SOME OBSERVATIONS ON THE EXAMPLE OF EMULATORY BEHAVIOR

Main Article Content

Aleksandra Burgiel


Słowa kluczowe : zachowania konsumentów, badania konsumentów, drażliwe kwestie, zachowania naśladowcze
Abstrakt
Celem obecnego opracowania jest charakterystyka głównych problemów związanych ze studiami nad tzw. drażliwymi kwestiami, a także prezentacja możliwych sposobów rozwiązania tych problemów na przykładzie badań dotyczących naśladownictwa wśród konsumentów. Podstawą rozważań są studia literatury, wieloletnie doświadczenie autorki w prowadzeniu tego typu badań, a przede wszystkim wyniki wywiadu osobistego, zrealizowanego jesienią 2010 r. na ogólnopolskiej próbie złożonej z 1200 osób. Wyniki tych badań potwierdzają, że istnieją istotne różnice między wypowiedziami respondentów, gdy wykorzystywane są pytania w formie projekcyjnej i bezpośredniej. Prowadzi to do wniosku, że studia nad naśladownictwem wymagają szczególnego podejścia i wykorzystania specjalnych technik, zaś rolą badacza jest właściwa i ostrożna interpretacja zgromadzonych danych.

Article Details

Jak cytować
Burgiel, A. (2013). PROBLEMS OF RESEARCHING CONSUMERS ON SENSITIVE ISSUES – SOME OBSERVATIONS ON THE EXAMPLE OF EMULATORY BEHAVIOR. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (10(59), 108–117. Pobrano z https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1340
Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.