Stopień internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw a ich efekty finansowe

Main Article Content

Grzegorz Karasiewicz


Słowa kluczowe : Stopień internacjonalizacji, efekty finansowe, relacja M-P, przedsiębiorstwa polskie
Abstrakt
Na podstawie badań przedsiębiorstw polskich notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie można sformułować następującą obserwację odnoszącą się do relacji internacjonalizacji i efektów finansowych: przedsiębiorstwa działające na rynkach zagranicznych mające wyższy stopień internacjonalizacji osiągają słabsze efekty finansowe niż podmioty mające niższy stopień internacjonalizacji (typ relacji M-P – liniowa negatywna).

Article Details

Jak cytować
Karasiewicz, G. (2013). Stopień internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw a ich efekty finansowe. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (10(59), 331–342. Pobrano z https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1355
Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.