MARKETING STRATEGIES OF POLISH BANKS – EVALUATION ATTEMPT

Main Article Content

Wojciech Grzegorczyk


Słowa kluczowe : strategie marketingowe, banki, dystrybucja
Abstrakt
Celem artykułu jest próba oceny strategii marketingowych realizowanych przez banki w Polsce, szczególnie po wejściu Polski do UE. Artykuł powstał w wyniku analizy źródeł wtórnych i własnych badań pierwotnych (projekt KBN). Sformułowano hipotezę, według której systematycznie od 2003 roku następuje poprawa jakości działań marketingowych banków w Polsce i efektów tych działań. Strategie marketingowe banków w Polsce szczególnie po wejściu do UE można określić jako profesjonalne. Systematycznie rosły nakłady na badania marketingowe. Wprowadzane były powszechnie nowe produkty bankowe. Banki ustalały ceny na swoje produkty nie tylko w oparciu o koszty, ale także na podstawie cen produktów konkurencyjnych i coraz częściej prognoz popytu. Rozwijały się różne formy dystrybucji produktów bankowych, a szczególnie intensywnie kanał internetowy. Profesjonalnie realizowane były działania promocyjne. Można przyjąć, że strategie marketingowe banków były jednym z głównych czynników wpływających pozytywnie na poprawę ich wyników finansowych i pozycji konkurencyjnej na rynku.

Article Details

Jak cytować
Grzegorczyk, W. (2013). MARKETING STRATEGIES OF POLISH BANKS – EVALUATION ATTEMPT. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (10(59), 277–288. Pobrano z https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1360
Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.