Konsumpcjonizm z perspektywy krytycznego nurtu zarządzania

Main Article Content

Łukasz Sułkowski


Abstrakt
Krytyka konsumpcjonizmu podejmowana jest w naukach społecznych przynajmniej od czasów Szkoły Frankfurckiej, a więc od ponad 60 lat. Jest to zagadnienie należące do kluczowych problemów kulturowych współczesnego świata poruszanych przez różnych przedstawicieli nauk społecznych. Dla teorii organizacji oaz dla nauk o zarządzaniu krytyka konsumeryzmu długo nie była zagadnieniem kluczowym, choć przez kilka dziesięcioleci pojawiała się na obrzeżach dyskursu marketingowego. Jednak współczesny nurt krytyki konsumpcjonizmu w zarządzaniu, uległ dość dużej dynamizacji, poprzez związek z szybko rozwijającym się w ostatniej dekadzie radykalnym nurtem myśli organizatorskiej określanej jako Critical Management Studies. Celem artykułu jest właśnie analiza krytyki konsumpcjonizmu prowadzonej przez przedstawicieli Critical Management Studies.

Article Details

Jak cytować
Sułkowski, Łukasz. (2013). Konsumpcjonizm z perspektywy krytycznego nurtu zarządzania. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (10(59), 684–693. Pobrano z https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1322
Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty