Zeszyty Naukowe zostały zakwalifikowane do finansowania w ramach programu MNiSW "Wsparcie dla czasopism naukowych" (40 pkt)

Index Copernicus ICV 2020: 100