Strategie marketingowe rozwoju produktu

Main Article Content

Eugeniusz Michalski


Abstrakt
Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie zasad tworzenia strategii marketingowej rozwoju produktu. Zastosowana została analiza krytyczna literatury metody opisowa i przyczynowa oraz dociekania wynikające z prowadzonych przez autora badań terenowych. Omówiono definicje marketingu, koncepcje tworzenia strategii marketingowej oraz wpływ środowiska na wdrażanie strategii. Analizie poddano cykl życia produktu na rynku, ze szczególnym uwzględnieniem procesów wprowadzania nowego produktu na rynek i wycofywania przestarzałego produktu.

Article Details

Jak cytować
Michalski, E. (2013). Strategie marketingowe rozwoju produktu. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (10(59), 484–493. Pobrano z https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1298
Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.