Organizacyjne aspekty rozwoju marketingu terytorialnego w gminach turystycznych

Main Article Content

Wiesława Kuźniar


Słowa kluczowe : gmina, organizacja marketingu, lider marketingowy, turystyka wiejska
Abstrakt
Jednostka terytorialna może w różny sposób realizować założenia w zakresie marketingu, część zadań wykonując we własnym zakresie, część zlecając na zewnątrz. Podział funkcji pomiędzy pracownikami jednostki a zewnętrznymi specjalistami musi być oparty na stałej współpracy, zarówno w zakresie działań strategicznych jak i operacyjnych. Przeprowadzone badania w 30 gminach województwa podkarpackiego wykazały, że gminy o rozwiniętej turystyce są bardziej aktywne marketingowo w stosunku do jednostek dopiero rozpoczynających działalność turystyczną. Ocena ta dotyczy nie tylko atrakcyjności promocyjnej ale także znajduje także swoje odzwierciedlenie w strukturze organizacyjnej gminy. W gminach które można określić mianem „wzorcowe” rozwój orientacji marketingowej uwidacznia się w prowadzonych badaniach marketingowych, w wyodrębnionych komórkach organizacyjnych czy też w wyższych kompetencjach osób odpowiedzialnych za koordynację działań marketingowych.

Article Details

Jak cytować
Kuźniar, W. (2013). Organizacyjne aspekty rozwoju marketingu terytorialnego w gminach turystycznych. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (10(59), 444–450. Pobrano z https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1311
Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.