Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing powstały w 2009 roku z przekształcenia czasopisma ciągłego wydawanego od 1992 r. (ISSN 2081-3430, eISSN 2544-0640). Periodyk ukazuje się dwa razy w roku (czerwiec i grudzień) w formie drukowanej i elektronicznej. Od 2020 roku czasopismo przyjmuje artykuły wyłącznie w języku angielskim. Zeszyty Naukowe zostały zakwalifikowane do finansowania w ramach programu MNiSW "Wsparcie dla czasopism naukowych" (40 pkt).

Cel i profil naukowy

W czasopiśmie publikowane są opracowania związane z ekonomią i finansami w tym traktujące o roli instytucji finansowych i ich instrumentów w rozwoju wsi i rolnictwa. Daje ono szanse publikowania dorobku naukowego młodym i doświadczonym pracownikom nauki umożliwiając korzystanie z kompetencji i recenzji najbardziej doświadczonych pracowników. Pełni rolę integracyjną środowiska naukowego ekonomistów i finansistów.