Nr 11(60) (2014)

Opublikowane: 2014-06-20

Uwarunkowania polityki władz lokalnych w obszarze pozyskiwania inwestorów zagranicznych

Wiesława Lizińska, Renata Marks-Bielska, Izabela Serocka

115-126

Zmiany przychylności podatkowej gmin w okresie dekoniunktury gospodarczej

Aleksandra Płonka, Łukasz Satoła, Tomasz Wojewodzic

185-194