Preferencje podatkowe w rolnictwie.

Main Article Content

Adrian Zabłocki


Abstrakt
Ulgi i zwolnienia w podatkach pośrednich i bezpośrednich dla rolnictwa stanowią pomoc państwa dla jego obywateli. Pomoc ta ma na celu przyczynienie się m.in. do rozwoju, ożywienia oraz utrzymania niskich cen żywności. Każde przyznane zwolnienie oraz udzielona ulga powoduje zmniejszenie dochodów budżetu państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego. Tego rodzaju straty budżetowe stanowią pomoc publiczną dla obywateli, którzy w wyniku jej otrzymania mogą zapewnić sobie dalsze swobodne finansowanie, rozwój przedsiębiorstwa, a także tańszy dostęp do wybranych dóbr i usług dla konsumentów.

Article Details

Jak cytować
Zabłocki, A. (2014). Preferencje podatkowe w rolnictwie. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (11(60), 241–250. Pobrano z https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1278
Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.