Funkcje międzynarodowych horyzontalnych rynków elektronicznych

Main Article Content

Dariusz Strzębicki


Słowa kluczowe : rynek elektroniczny, transakcje B2B, handel elektroniczny, handel międzynarodowy
Abstrakt
W artykule przedstawiono problematykę funkcjonowania horyzontalnych publicznych rynków elektronicznych działających w skali międzynarodowej. Celem poniższego opracowania było określenie funkcji i usług oferowanych przez te rynki przedsiębiorstwom. W opracowaniu przeprowadzono studium przypadku największego tego rodzaju rynku na świecie o nazwie Alibaba.com. Jako technika zbierania danych posłużyła obserwacja strony internetowej rynku. Badany rynek zaopatruje uczestników w informacje w fazie przed-transakcyjnej, umożliwia komunikację pomiędzy stronami transakcji oraz przyczynia się do zwiększenia bezpieczeństwa transakcji. Oferowane usługi charakteryzują się wysokim stopniem kastomizacji. Rynek ten przedstawia największą wartość dla przedsiębiorstw szukających nowych rynków i źródeł dostaw.

Article Details

Jak cytować
Strzębicki, D. (2014). Funkcje międzynarodowych horyzontalnych rynków elektronicznych. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (11(60), 217–230. Pobrano z https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1280
Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.