Korzyści i koszty wdrażania „e-administracji” w regionie podlaskim

Main Article Content

Milena Maciuszko
Anna Milewska


Słowa kluczowe : e-usługi, elektroniczna administracja, fundusze unijne
Abstrakt
Elektroniczna usługa publiczna to usługa świadczona przez państwo na rzecz obywateli, firm i instytucji za pośrednictwem Internetu. Jest on definiowany m.in. jako ogólnoświatowa sieć komputerowa, będąca zbiorem milionów sieci lokalnych i pojedynczych komputerów z całego świata, oparta na protokole komunikacyjnym TCP/IP. W ramach sieci Internet dostępne są usługi, takie jak: WWW, poczta elektroniczna, FTP [ang. File Transfer Protocol]. Celem artykułu było ukazanie możliwości finansowania a także skali kosztów i korzyści z wdrażania „e-administracji” w województwie podlaskim. Realizacja celu możliwa była poprzez wykorzystanie materiałów i danych udostępnionych przez Urząd Marszałkowski na podstawie wniosku o ponowne wykorzystanie informacji publicznej z dnia 09 sierpnia 2012 a także wyników badań Głównego Urzędu Statystycznego.

Article Details

Jak cytować
Maciuszko, M., & Milewska, A. (2014). Korzyści i koszty wdrażania „e-administracji” w regionie podlaskim. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (11(60), 147–162. Pobrano z https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1286
Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty