Informacje i innowacje w zarządzaniu gospodarstwami rolnymi w województwie dolnośląskim

Main Article Content

Danuta Gonet
Julian Kalinowski


Słowa kluczowe : źródła informacji, innowacje, województwo dolnośląskie, rolnicy, zarządzanie gospodarstwem
Abstrakt
W pracy, na podstawie danych pochodzących z 200 gospodarstw indywidualnych zlokalizowanych na terenie województwa dolnośląskiego, przedstawiono wpływ informacji i źródeł ich pochodzenia na innowacyjność rolników w procesie zarządzania gospodarstwem rolnym. Źródłem danych był kwestionariusz wywiadu, przeprowadzony z rolnikami w 2009 roku. W badaniach wykorzystano metodę opisową i porównawczą. Stwierdzono, że rolnicy ciągle jeszcze nie w pełni zdają sobie sprawę ze znaczenia nowoczesnych technologii informatycznych - Internetu w pozyskiwaniu informacji, wykorzystując tradycyjne źródła tj. służby doradcze i media. Wykazano, że najważniejszymi nośnikami innowacji dla rolników są informacje rynkowe, technologiczne, meteorologiczne i ekonomiczne. Na ich podstawie w zarządzaniu gospodarstwem rolnicy implementują w swoich gospodarstwach przede wszystkim innowacje technologiczne, których udział w strukturze przyjętych innowacji wynosił ponad 60%.

Article Details

Jak cytować
Gonet, D., & Kalinowski, J. (2014). Informacje i innowacje w zarządzaniu gospodarstwami rolnymi w województwie dolnośląskim. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (11(60), 56–64. Pobrano z https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1294
Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.