Fundusze unijne dla Polski i polskiego sektora rolnego w perspektywie 2014–2020

Main Article Content

Andrzej Czyżewski
Sebastian Stępień


Słowa kluczowe : budżet UE, wspólna polityka rolna, reforma, Polska
Abstrakt
Celem artykułu jest zaprezentowanie wyników negocjacji w zakresie budżetu UE na lata 2014-2020. Wskazane zostaną ostateczne ustalenia co do obecnej perspektywy finansowej na tle projektu Komisji Europejskiej z 2011 roku, a także w odniesieniu do poprzedniego okresu 2007- 2013. Takie podejście pozwoli ocenić zakres zmian w wydatkach Unii Europejskiej. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na finansowanie zadań w ramach wspólnej polityki rolnej, jako jednej z kluczowych polityk wspólnotowych oraz kwestię redystrybucji środków WPR na I filar (płatności obszarowe) i II filar (rozwój obszarów wiejskich). Ocena dotyczyć będzie przede wszystkim funduszy przeznaczonych dla Polski i polskiego sektora rolnego.

Article Details

Jak cytować
Czyżewski, A., & Stępień, S. (2014). Fundusze unijne dla Polski i polskiego sektora rolnego w perspektywie 2014–2020. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (11(60), 34–45. Pobrano z https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1296
Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.