Heineken czy Żubr? Znaczenie pozaproduktowych właściwości marek produktów spożywczych

Main Article Content

Mariola Łaguna
Wiktor Rozmus


Słowa kluczowe : produkty spożywcze, marka produktu, korzyści, intencja zakupu
Abstrakt
Kupując produkty spożywcze konsumenci kierują się różnymi kryteriami, w tym także marką produktu. Rola, jaką odgrywają marki, nie jest jeszcze w pełni poznana. Dlatego badanie miało na celu sprawdzenie czy korzyści wynikające z marek produktów spożywczych różnicują ocenę reputacji marek tychże produktów oraz czy na ich podstawie można przewidywać intencję zakupu. Badanie przeprowadzono na próbie 130 konsumentów i oparto na próbie pięciu produktów spożywczych. Wybrano produkty, przy zakupie których konsumenci zwracają uwagę na markę. Każda kategoria produktów była reprezentowana przez cztery marki zróżnicowane ze względu na poziom reputacji, czyli ogólnej opinii o marce (wysoka vs. niska reputacja). Wyniki badania pokazują, że takie korzyści dostarczane przez markę, jak emocjonalne doświadczenia, które ona oferuje oraz poziom zaspokojenia potrzeby bezpieczeństwa różnicują ocenę reputacji produktów spożywczych oraz pozwalają przewidywać intencję ich kupna.

Article Details

Jak cytować
Łaguna, M., & Rozmus, W. (2014). Heineken czy Żubr? Znaczenie pozaproduktowych właściwości marek produktów spożywczych. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (11(60), 195–203. Pobrano z https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1282
Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty