Produkcja i zużycie jaj w Polsce – ocena samowystarczalności

Main Article Content

Franciszek Kapusta


Abstrakt
Produkcja jaj odbywa się w segmencie drobiarstwa – jajczarstwie, które jest ważnym składnikiem gospodarki żywnościowej Polski. Systematycznie rozwija się i unowocześnia. Efektem tych działań jest systematyczny wzrost produkcji jaj i ich spożycia, wzrost eksportu jaj i ich przetworów oraz poprawa samowystarczalności technicznej i ekonomicznej Polski w tej dziedzinie gospodarowania. Jak każda działalność musi się modernizować aby sprostać wymaganiom konsumentów i wygrywać na konkurencyjnym rynku. Ponieważ jest to działalność nie związana bezpośrednio z ziemią, powinna być czynnikiem aktywizującym i wiążącym zasoby pracy na obszarach dużych nadwyżek pracy w rolnictwie.

Article Details

Jak cytować
Kapusta, F. (2014). Produkcja i zużycie jaj w Polsce – ocena samowystarczalności. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (11(60), 65–77. Pobrano z https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1293
Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.