Uwarunkowania polityki władz lokalnych w obszarze pozyskiwania inwestorów zagranicznych

Main Article Content

Wiesława Lizińska
Renata Marks-Bielska
Izabela Serocka


Słowa kluczowe : rozwój lokalny, polityka lokalna, bezpośrednie inwestycje zagraniczne (BIZ)
Abstrakt
Głównym celem przeprowadzonych badań była próba oceny działań podejmowanych przez władze lokalne zmierzających do pozyskiwania inwestorów zagranicznych. Wykorzystując metodę ankietową przeprowadzono badania wśród przedstawicieli władz lokalnych w 76 gminach województw: wielkopolskiego, pomorskiego i warmińsko-mazurskiego. Wyniki przeprowadzonych badań wykazały, że połowa badanych władz samorządów lokalnych podejmowała zróżnicowane działania mające na celu pozyskanie inwestycji zagranicznych m.in. przez zmianę planu zagospodarowania (24%), czy uzbrojenie terenu (17%). Władze samorządów lokalnych prezentowały w tym celu także swoje oferty inwestycyjne wykorzystując strony internetowe (32%), uczestnicząc z ofertą na imprezach promocyjnych, prezentacjach i targach (27%). Aktywna polityka władz lokalnych w zakresie pozyskiwania inwestorów przyczynia się do lokowania przedsięwzięć gospodarczych na terenie określonych gmin, które są w stanie zapewnić funkcjonującym i potencjalnym przedsiębiorcom konkurencyjne warunki gospodarowania.

Article Details

Jak cytować
Lizińska, W., Marks-Bielska, R., & Serocka, I. (2014). Uwarunkowania polityki władz lokalnych w obszarze pozyskiwania inwestorów zagranicznych. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (11(60), 115–126. Pobrano z https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1289
Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.