Czynniki różnicujące wydatki inwestycyjne w gospodarstwach rolniczych

Main Article Content

Teresa Domańska
Tomasz Felczak


Słowa kluczowe : inwestycje, wielkość ekonomiczna, typ rolniczy gospodarstw
Abstrakt
W opracowaniu określono czynniki wpływające na wartość oraz zróżnicowanie wydatków inwestycyjnych w gospodarstwach rolniczych. Wykorzystany materiał liczbowy pochodził z bazy FADN-PL. Okres badawczy obejmował 2011 rok, a badane gospodarstwa rolnicze położone były w regionie Mazowsze i Podlasie. Wartość nakładów inwestycyjnych jest istotnie zróżnicowana w zależności od poziomu standardowej nadwyżki bezpośredniej oraz charakteru prowadzonej produkcji rolniczej. W gospodarstwach rolniczych o wielkości ekonomicznej powyżej 16 ESU przepływy z działalności operacyjnej przyczyniają się do podejmowania inwestycji w tych gospodarstwach.

Article Details

Jak cytować
Domańska, T., & Felczak, T. (2014). Czynniki różnicujące wydatki inwestycyjne w gospodarstwach rolniczych. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (11(60), 46–55. Pobrano z https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1295
Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty