Opodatkowanie gospodarstw rolnych w Unii Europejskiej w latach 2004–2011

Main Article Content

Roma Ryś-Jurek


Słowa kluczowe : gospodarstwo rolne, opodatkowanie, podatek rolny
Abstrakt
Celem badania było przedstawienie opodatkowania sektora gospodarstw rolnych w Unii Europejskiej w latach 2004-2011. Do opisania tego problemu wykorzystano dwa wskaźniki: udział podatków w dochodzie z rodzinnego gospodarstwa rolnego oraz wartość podatków na 1 hektar użytków rolnych w gospodarstwie rolnym. Dane pochodziły z bazy FADN. Obliczenia wykonano dla wszystkich krajów Unii Europejskiej w latach 2004-2011. Wykonano również szczegółowe badania dla Polski na tle średnich wyników unijnych według: wielkości ekonomicznej, typu rolniczego, warunków produkcji i jej regionów.

Article Details

Jak cytować
Ryś-Jurek, R. (2014). Opodatkowanie gospodarstw rolnych w Unii Europejskiej w latach 2004–2011. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (11(60), 204–216. Pobrano z https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1281
Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.