Kanały dystrybucji żywca wieprzowego i sposoby rozliczeń producentów z zakładami mięsnymi

Main Article Content

Elżbieta Szymańska


Słowa kluczowe : kanały dystrybucji, żywiec wieprzowy, gospodarstwa trzodowe, zakłady mięsne
Abstrakt
Celem badań było rozpoznanie kanałów dystrybucji tuczników z gospodarstw wyspecjalizowanych w produkcji żywca wieprzowego oraz systemów rozliczeń między producentami i zakładami mięsnymi. W analizie wykorzystano informacje z literatury przedmiotu i badań własnych, które zrealizowano w 100 gospodarstw trzodowych o dużej skali produkcji. Z badań wynika, że system dystrybucji żywca wieprzowego w Polsce jest bardzo uproszczony. Producenci tuczników najczęściej sprzedają surowiec bezpośrednio do zakładów mięsnych albo pośrednikom. Ze względu na zmienną koniunkturę większość transakcji na krajowym rynku odbywa się bez umów kontraktacyjnych. Ponadto, procesy koncentracji produkcji trzody chlewnej i wymagania konsumentów w zakresie jakości żywca wieprzowego wymuszają stosowanie rozliczeń uwzględniających klasyfikację tusz.

Article Details

Jak cytować
Szymańska, E. (2014). Kanały dystrybucji żywca wieprzowego i sposoby rozliczeń producentów z zakładami mięsnymi. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (11(60), 231–240. Pobrano z https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1279
Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.