Nr 23(72) (2020)

DOI: https://doi.org/10.22630/PEFIM.2020.23.72

Opublikowane: 2020-06-10

Wpływ wydatków budżetowych na zmniejszanie ubóstwa w Polsce

Katarzyna Maj-Waśniowska, Katarzyna Stabryła-Chudzio

95-112