Nr 29(78) (2023)

DOI: https://doi.org/10.22630/PEFIM.2023.29.78

Opublikowane: 2023-10-30

Zarządzanie ryzykiem rozwijania potencjału finansowego podmiotów gospodarczych

Nadiia Davydenko, Alina Buriak, Natalia Wasilewska, Mirosław Wasilewski

21-34

Odporność w rolnictwie – czy występuje chaos teoretyczny i metodologiczny

Marlena Grzelczak, Agnieszka Kurdyś-Kujawska, Michał Soliwoda

35-45

Zakres i skutki finansowe wprowadzenia MSSF 9 w banku komercyjnym

Sławomir Juszczyk, Wioleta Bartosiak, Juliusz Juszczyk, Robert Konieczny, Bartosz Palimonka

47-59