Porównanie sektora finansowego i wyników makroekonomicznych na podstawie analizy punktów zwrotnych

Main Article Content

Michał Bernardelli
Mariusz Próchniak


Słowa kluczowe : stabilność gospodarki, sektor finansowy, punkty zwrotne, szczyt, dołek
Abstrakt
Celem artykułu jest ocena stabilności sektora finansowego w porównaniu ze stabilnością realnej gospodarki. Analiza opiera się na identyfikacji punktów zwrotnych („szczytów i dołków”)w procesie rozwoju sektora finansowego. System finansowy jest reprezentowany przez pięć zmiennych finansowych: kredyty zagrożone, współczynnik wypłacalności sektora bankowego, stopa zwrotu z kapitału własnego, kredyt krajowy (% PKB) i podaż szerokiego pieniądza (% PKB). Analiza porównuje również punkty zwrotne zmiennych finansowych i zmiennych dotyczących realnej sfery gospodarki. Badanie obejmuje siedem krajów europejskich i dwa pozaeuropejskie oraz lata 2010-2022. Wyniki wskazują, że zachowanie sektora finansowego różniło się od zachowania sektora realnego. Nie ma podobieństwa w rozkładzie punktów zwrotnych między pojedynczymi zmiennymi finansowymi w danym kraju oraz między zmiennymi finansowymi a realnymi. Zmienne finansowe mogą zachowywać się procyklicznie, antycyklicznie lub acyklicznie w porównaniu z PKB.

Article Details

Jak cytować
Bernardelli, M., & Próchniak, M. (2023). Porównanie sektora finansowego i wyników makroekonomicznych na podstawie analizy punktów zwrotnych. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (29(78), 5–19. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2023.29.78.1
Bibliografia

Bernardelli M. (2022), Automatic identification of turning points with HMM-based indicator. [In:] S. Bialowas (ed.). Economic Tendency Surveys and Economic Policy – Measuring Output Gaps and Growth Potentials. Poznań University of Economics and Business Press,Poznań, pp. 39-55, https://www.doi.org/10.18559/978-83-8211-129-3/3

Bry G., Boschan C. (1971), Programmed selection of cyclical turning points. [In:] G. Bry, C. Boschan (eds). Cyclical analysis of time series: Selected procedures and computer programs, National Bureau of Economic Research (NBER), Cambridge, pp. 7-63.

Cernohorska L. (2015), Impact of Financial Crisis on the Stability Banking Sectors in the Czech Republic and Great Britain, Procedia Economics and Finance, 26, 234-241, https://www.doi.org/S2212-5671(15)00824-2

Christiano L., Fitzgerald T.J. (2003), The band pass filter, International Economic Review, 44, 435-465, https://www.doi.org/10.1111/1468-2354.t01-1-00076

Diallo B., Al-Mansour A. (2017), Shadow banking, insurance and financial sector stability, Research in International Business and Finance, 42, 224-232, https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2017.04.024

Elsayed A.H., Naifar N., Nasreen S. (2022), Financial stability and monetary policy reaction: Evidence from the GCC countries, Quarterly Review of Economics and Finance, https://www.doi.org/10.1016/j.qref.2022.03.003

Hallak I. (2013), Private sector share of external debt and financial stability: Evidence from bank loans, Journal of International Money and Finance, 32, 17-41, https://www.doi.org/10.1016/j.jimonfin.2012.02.017

Khan M.A., Gu L., Khan M.A., Bhatti M.I. (2022), Institutional Perspective of Financial Sector Development: A Multidimensional Assessment, Economic Systems, 101041, https://www.doi.org/10.1016/j.ecosys.2022.101041

Pawlowska M. (2016), Does the size and market structure of the banking sector have an effect on the financial stability of the European Union?, Journal of Economic Asymmetries, 14(A), 112-127, https://www.doi.org/10.1016/j.jeca.2016.07.009

Svirydzenka K. (2016), Introducing a New Broad-based Index of Financial Development, IMF Working Paper, no. WP/16/5, International Monetary Fund, Washington.

Xue W.-J. (2020), Financial sector development and growth volatility: An international study, International Review of Economics & Finance, 70, 67-88, https://www.doi.org/10.1016/j.iref.2020.06.025

Yiadom E.B., Mensah L., Bokpin G.A. (2022), Environmental Risk and Foreign Direct Investment: the role of Financial Sector Development, Environmental Challenges, 9, https://www.doi.org/10.1016/j.envc.2022.100611

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.