Skutki pandemii COVID-19 z perspektywy finansów sektora instytucji rządowych i samorządowych w gospodarkach Unii Europejskiej. Analiza na podstawie macierzy rachunkowości społecznej

Main Article Content

Joanna Trębska


Słowa kluczowe : system rachunków narodowych, macierz rachunkowości społecznej, metody input-output, sektor instytucji rządowych i samorządowych
Abstrakt
Przedmiotem analiz przedstawionych w niniejszym artykule jest ocena skutków pandemii COVID-19 z perspektywy procesów cyrkulacji dochodów w gospodarkach Unii Europejskiej. Badanie empiryczne opiera się na danych statystycznych opracowanych według standardów ESA 2010, publikowanych przez Komisję Europejską. Podstawowe ilościowe relacje zachodzące między podmiotami pogrupowanymi w sektory instytucjonalne, zostały syntetycznie przedstawione formie macierzy rachunkowości społecznej (SAM). Analizy prostych wskaźników makroekonomicznych pokazują wzrost znaczenia sektora rządowego w obliczu pandemii. Świadczy o tym wzrost zaangażowania tego sektora w konsumpcję, akumulację, a przede wszystkim w proces redystrybucji dochodów między sektorami instytucjonalnymi. Analizy symulacyjne przeprowadzone w oparciu o model SAM pozwoliły na wskazanie w jakim stopniu wkład sektora instytucji rządowych i samorządowych w tworzenie PKB wynika (bezpośrednio i poprzez sprzężenia zwrotne w gospodarce) z jego popytu finalnego, a w jakim z transferów bieżących i kapitałowych.

Article Details

Jak cytować
Trębska, J. (2023). Skutki pandemii COVID-19 z perspektywy finansów sektora instytucji rządowych i samorządowych w gospodarkach Unii Europejskiej. Analiza na podstawie macierzy rachunkowości społecznej. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (29(78), 125–142. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2023.29.78.9
Bibliografia

Aragie E., Diao X., Robinson S., Rosenbach G., Spielman D. J., Thurlow J. (2021). Assessing the economywide impacts of COVID-19 on Rwanda’s economy, agri-food system, and poverty: a social accounting matrix (SAM) multiplier approach (Vol. 1). Intl Food Policy Res Inst.Atkeson A.: What Will Be the Economic Impact of COVID-19 in the US? Rough Estimates of Disease Scenarios, NBER working paper series, Working Paper 26867, National Bureau of Economic Research Massachusetts Avenue Cambridge, MA, 2020. https://doi.org/10.2499/p15738coll2.134400

Arndt C., Davies R., Gabriel S., Harris L., Makrelov K., Robinson S., Levy S., Simbanegavi W., Seventer D. van, Anderson, L. (2020). Covid-19 lockdowns, income distribution, and food security: An analysis for South Africa. Global food security, 26, 100410. https://doi.org/10.1016/j.gfs.2020.100410

Bagozzi R.P., Mari S., Oklevik O., Xie C. (2022). Responses of the public towards the government in times of crisis. British Journal of Social Psychology, 62(1), 359-392. https://doi.org/10.1111/bjso.12566

Betho, R., Chelengo, M., Jones, S., Keller, M., Mussagy, I. H., van Seventer, D., & Tarp, F. (2022). The macroeconomic impact of COVID‐19 in Mozambique: A social accounting matrix approach. Journal of International Development, 34(4), p. 823-860. https://doi.org/10.1002/jid.3601

Boratyński J. (2005). SNA Based Model of Income Distribution. [In:] W. Welfe, P. Wdowiński (eds). Modeling Economies in Transition. AMFET, Łódź, 45-70.

Burkowski E., Kim J. (2018). Flow-of-funds analysis in the Brazilian economy (2004-2014) (No. 696). Institute of Developing Economies, Japan External Trade Organization (JETRO).

Bustamante-Ayala L. M., Angeles Castro G., Teran-Vargas J. (2022). The financial sector structure and performance and its impact on the Mexican economy: a perspective from the Financial Social Accounting Matrix. Applied Economics, 54(46), 5305-5319. https://doi.org/10.1080/00036846.2022.2042479

Christensen T., Lægreid P. (2020). Balancing governance capacity and legitimacy: how the Norwegian government handled the COVID‐19 crisis as a high performer. Public Administration Review, 80(5), 774-779. https://doi.org/10.1111/puar.13241

Diao X., Aung N., Lwin W.Y., Zone P.P., Nyunt K.M., Thurlow J. (2020). Assessing the impacts of COVID-19 on Myanmar’s economy: A Social Accounting Matrix (SAM) multiplier approach (Vol. 1). International Food Policy Research Institute, Washington.

European Commission (2013). Eurostat, European system of accounts – ESA 2010, Publications Office, https://data.europa.eu/doi/10.2785/16644 [accessed: 3-11-2022].

European Commission, International Monetary Fund, OECED, United Nations, World Bank (2009). System of National Accounts 2008, New York, https://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/docs/sna2008.pdf [accessed: 3-11-2022].

Eurostat (2022a) GDP and main components (output, expenditure and income), https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/nama_10_gdp/default/table?lang=en [accessed: 22.09.2022].

Eurostat (2022b). General government expenditure by function (COFOG), https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/gov_10a_exp/default/table?lang=en [accessed: 22.09.2022].

Fiscal Monitor Database of Country Fiscal Measures in Response to the COVID-19 Pandemic, (2021), https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/Fiscal-Policies-Database-in-Response-to-COVID-19 . [accessed: 03.11.2022].

Hale T., Angrist N., Goldszmidt R., Kira B., Petherick A., Phillips T., Webster S., Cameron-Blake E., Hallas L., Majumdar S., Tatlow H. (2021). A global panel database of pandemic policies (Oxford COVID-19 Government Response Tracker). Nature Human Behaviour, 5, 529–538. https://doi.org/10.1038/s41562-021-01079-8

Instytut Finansów, (2022) Rola państwa w kreowaniu rozwoju. Reakcja na kryzys pandemiczny COVID-19, Raport 1/22, Warszawa.

König M., Winkler A. (2021). The impact of government responses to the COVID-19 pandemic on GDP growth: Does strategy matter?. PloS one, 16(11), e0259362. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0259362

Ladi S., Tsarouhas D. (2020). EU economic governance and Covid-19: policy learning and windows of opportunity. Journal of European Integration, 42(8), 1041-1056. https://doi.org/10.1080/07036337.2020.1852231

Laursen, T., Gradzewicz, M., Griffin, P., Żółkiewski, Z. (2004). An empirical recursive-dynamic general equilibrium model of Poland’s economy. Mimeo. World Bank, NBP, Warszawa.

Li J. (2008). The financial social accounting matrix for China, 2002, and its application to a multiplier analysis/ University Library of Munich, Munich, Germany.

Martin A., Markhvida M., Hallegatte S., Walsh, B. (2020). Socio-economic impacts of COVID-19 on household consumption and poverty. Economics of disasters and climate change, 4(3), 453-479.

McKibbin W., Fernando R. (2020). The economic impact of COVID-19. [In:] R. Baldwin, B. Weder di Mauro (eds), Economics in the time of COVID-19. CEPR Press, London, 59-72.

Miller R.E., Blair P.D. (2009). Input-output analysis: foundations and extensions. Cambridge University Press, Cambridge.

OECD (2020). Evaluating the initial impact of COVID-19 containment measures on economic activity. OECD Economic Outlook, Volume 2020 Issue 1.

Okuma R. (2013). Sectoral interlinkages in balance sheet approach. Bank for International Settlements, 36, 387-404.

Pereirinha J.A.C., Pereira E. (2021). Social resilience and welfare systems under COVID-19: A European comparative perspective. Global Social Policy, 21(3), 569-594. https://doi.org/10.1177/14680181211012946.

Picek O. (2020). Spillover effects from next generation EU. Intereconomics, 55(5), 325-331 https://doi.org/10.1007/s10272-020-0923-z

Pyatt G. (2001). Some early multiplier models of the relationship between income distribution and production structure. Economic Systems Research, 13(2), 139-163.

https://doi.org/10.1080/09537320120052434

Tomaszewicz Ł. (2001). Macierz Rachunków Narodowych i jej wykorzystanie w analizach ekonomicznych, Akademia Ekonowmiczna w Krakowie, Kraków.

Tomaszewicz Ł., Trębska J. (2017). Finansowe modele input-output w analizie powiązań międzysektorowych. Studia Ekonomiczne, 1,7-26.

Trębska J. (2018). Polish households’ savings in the financial intersectoral linkages. Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy, 13(2), 307-329. https://doi.org/10.24136/eq.2018.016

Tsujimura, K., Mizoshita, M. (2004). Compilation and application of asset-liability matrices: A flow-of-funds analysis of the Japanese economy 1954-1999. Keio Economic Observatory Discussion Paper, 93, 30-31.

Tsujimura K., Mizoshita M. (2003). Asset-liability-matrix analysis derived from the flow-of-funds accounts: the bank of Japan's quantitative monetary policy examined. Economic Systems Research, 15(1), 51-67. https://doi.org/10.1080/0953531032000056936

Zamfir I.C., Iordache A.M.M. (2022). The influences of covid-19 pandemic on macroeconomic indexes for European countries. Applied Economics, 54(39), 4519-4531. https://doi.org/10.1080/00036846.2022.2031858

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty