Zarządzanie ryzykiem rozwijania potencjału finansowego podmiotów gospodarczych

Main Article Content

Nadiia Davydenko
Alina Buriak
Natalia Wasilewska
Mirosław Wasilewski


Słowa kluczowe : ryzyko, potencjał finansowy, bezpieczeństwo finansowe, podmioty gospodarcze, możliwości rozwoju, sektor rolniczy
Abstrakt
Utrata potencjału finansowego jest jednym z najpoważniejszych zagrożeń, na jakie narażone są przedsiębiorstwa. System zarządzania ryzykiem utraty potencjału finansowego pomaga przedsiębiorstwom identyfikować, oceniać i zarządzać ryzykami, które mogą mieć wpływ na ich kondycję finansową. Celem artykułu jest identyfikacja głównych czynników, które są podstawą zapewnienia potencjału finansowego oraz uzasadnienie działań neutralizujących ryzyka podmiotów gospodarczych w sektorze rolnym w Ukrainie. Obecnie największymi zagrożeniami w tym zakresie jest niska aktywność gospodarcza, niewystarczający poziom wyposażenia technologicznego i innowacyjności, brak rentowności i powolna rotacja kapitału, trudnościw dostępie do kredytu dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz zmiany klimatyczne. Przedsiębiorstwa rolne narażone są na różne ryzyka utraty potencjału finansowego, co może wiązać się ze zmianami warunków pogodowych, epidemiami wśród zwierząt, zmianami legislacyjnymi oraz ryzykami walutowymi. Jednym ze sposobów neutralizacji ryzyka jest tworzenie funduszu rezerwowego na wypadek nieoczekiwanych zdarzeń, które mogą doprowadzić do utraty potencjału finansowego przedsiębiorstw. Taki fundusz może obejmować środki finansowe, które można przeznaczyć na ponowny siew upraw, naprawę infrastruktury, pokrycie strat spowodowanych epidemiami zwierząt, itp. Proponuje się zminimalizować ryzyko, rozpoczynając od ubezpieczenia upraw, po różne formy ubezpieczeń awaryjnych, co pozwala przedsiębiorstwu ograniczyć straty finansowe w przypadku wystąpienia nieoczekiwanych 34zdarzeń. Dodatkowym elementem minimalizacji ryzyka są instrumenty finansowe, stosowanew celu ograniczenia ryzyka walutowego, zabezpieczające przedsiębiorstwo przed zmianami kursów walut.

Article Details

Jak cytować
Davydenko, N., Buriak, A., Wasilewska, N., & Wasilewski, M. (2023). Zarządzanie ryzykiem rozwijania potencjału finansowego podmiotów gospodarczych. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (29(78), 21–34. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2023.29.78.2
Bibliografia

Chepurko V.V. (2000). Economic risk of agricultural production: theory, assessment methods, management. Simferopol, Tavria.

Davydenko N.M., Buryak A.V. (2022). Factors influencing the financial potential of agricultural entities. Business is a navigator, 2(69), 115-119.

State Statistics Service of Ukraine, http://www.ukrstat.gov.ua/ [accessed: 15.03.2023].

Informatsiia pro stan i rozvytok finansovykh kompanii, lizynhodavtsiv ta lombardiv Ukrainy, https://www.nfp.gov.ua/ua/Informatsiia-pro-stan-i-rozvytok-finansovykh-kompanii-lizynhodavtsiv-ta-lombardiv-Ukrainy.html [accessed: 06.03.2020].

Kartuzov E.P. (2012). The influence of risks and threats on the state of financial security of enterprises. Actual problems of the economy, 9, 115-124.

Kozyk, V., Seliuchenko, N., Masiuk V. (2014). Considering the negative factors in enterprise management. Econtechmod: an international quarterly journal on economics in technology, new technologies and modelling processes, 3(2), 29-34.

Magretta J. (2013). Klyuchovi ideyi. Maykl Porter. Kerivnytstvo po rozrobtsi stratehiyi, Mann, Ivanov and Ferber, Moscow.

Panchenko O. I. (2019). Typołohizacija finansowych ryzykiw jak osnowa orhanizaciji jich strachowoho zachystu. Business Inform, 3, 350-357.

Plysa V.Y. (2001). Risk management of the financial stability of the enterprise. Finances of Ukraine, 1, 67-72.

Poida-Nosyk N.N. (2012). Risks and sources of threats to the financial security of joint-stock companies in modern conditions, http://www.teologia.org.ua/20110920172/statt%D1%96/dokladi/riziki-%D1%96-djerela-zagroz-f%D1%96nansov%D1%96ie-bezpec%D1%96-akc%D1%96onern%D1%96x-tovaristv-u-suchasnix-movax-172.html [accessed: 22.03.2023].

Portna O.V. (2017). Architecture of Ukraine's aggregate financial potential: positive synergistic effects and aggregate risks. Problems of the economy, 1, 122-127.

Skrypnyk A., Nehrey M. (2015). The formation of the deposit portfolio in macroeconomic instability. In ICTERI 2015: 11th International Conference on ICT in Education. Research, and Industrial Applications, http://ceur-ws.org/Vol-1356/paper_103.pdf [accessed: 28.02.2023].

Vitlinskyi V.V., Velikoivanenko G.I. (2004). Riskology in economics and entrepreneurship. KNEU, Kyiv.

Zbarsky V.K., Lipovyak-Melkozyorova A.I. (2011). Nature of risk, its sources, criteria and assessment. The Economy of agro-industrial complex, 8, 61-65.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty
Inne teksty tego samego autora