Wybrane instrumenty finansowania zadań publicznych stosowane w gospodarce finansowej gmin – wyniki badań

Main Article Content

Anna Milewska
Bartosz Sudoł


Abstrakt
Podstawowa jednostka samorządu terytorialnego została wyposażona w dochody publiczne. Nie jest jednak możliwe aby przy ich zastosowaniu w całości finansować realizację wszystkich powierzonych zadań i potrzeb społeczności lokalnej. Zmieniające się otoczenie gminy oraz zaniechania infrastrukturalne minionych lat powodują poszukiwanie przez lokalne korporacje samorządowe nowych źródeł środków pieniężnych umożliwiających realizację długoterminowych inwestycji rozwojowych. W artykule tym Autorzy podjęli próbę oceny stanu wdrożenia nowych rozwiązań z zakresu finansowania zadań publicznych i tym samym zarządzania w sferze finansów samorządowych. Celem przeprowadzonego badania było uzyskanie informacji o sytuacji finansowej gmin w Polsce (m.in. źródeł finansowania deficytu) oraz danych na temat wykorzystania elementów nowego zarządzania publicznego w kierowaniu podstawową jednostką samorządu terytorialnego. W artykule zaprezentowano wybrane wyniki przeprowadzonego za pomocą ankiety internetowej badania własnego i ukazano rzeczywisty stopień wykorzystywania nowoczesnych instrumentów zarządzania.

Article Details

Jak cytować
Milewska, A., & Sudoł, B. (2012). Wybrane instrumenty finansowania zadań publicznych stosowane w gospodarce finansowej gmin – wyniki badań. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (8(57), 333–344. Pobrano z https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1429
Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.