Crowdfunding jako alternatywne źródło pozyskania kapitału – analiza przypadku

Main Article Content

Anna Milewska
Olga Regulska


Słowa kluczowe : crowdfunding, działalność gospodarcza, kapitał
Abstrakt
Celem artykułu było przedstawienie alternatywnego rozwiązania problemu pozyskania środków pieniężnych w początkowym etapie organizowania i prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej. Dokonano tego poprzez symulację finansowania crowdfundingiem, wybranego przedsięwzięcia dotyczącego rynku motoryzacyjnego Aby uwypuklić specyfikę finansowania społecznościowego (zarówno jego mocne jak i słabe strony), zaprezentowano konwencjonalne źródło pozyskania kapitału, do którego zaliczono kredyt bankowy. W artykule zamieszczono także uproszczone porównanie wymagań w odniesieniu do obydwu możliwości pozyskania kapitału na działalność gospodarczą. Opracowanie to ma formę analizy przypadku i uzyskanych w ten sposób wyników nie należy uogólniać na inne projekty czy profile związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Article Details

Jak cytować
Milewska, A., & Regulska, O. (2017). Crowdfunding jako alternatywne źródło pozyskania kapitału – analiza przypadku. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (18(67), 123–136. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2017.18.67.28
Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty