Rola postów facebookowych w komunikacji marketingowej przedsiębiorstw przemysłu spożywczego

Main Article Content

Dariusz Strzębicki


Słowa kluczowe : portale społecznościowe, Facebook, posty, komunikacja marketingowa, spółdzielnie mleczarskie.
Abstrakt
Celem artykułu było określenie aktywności przedsiębiorstw przemysłu spożywczego w zakresie zamieszczania postów na stronach facebookowych. Analizie treści poddano pięć stron facebookowych polskich spółdzielni mleczarskich. Strony facebookowe różniły się od siebie pod względem częstości publikacji postów, ich zróżnicowania tematycznego oraz zaangażowania konsumentów w postaci liczby „polubień”, komentarzy i udostępnień. Główną funkcją publikowanych postów była reklama produktów oraz promocja określonych wzorców konsumpcji związanych z oferowanymi produktami. Spółdzielnie mleczarskie poprzez posty dzieliły się chętnie z konsumentami swą wiedzą ekspercką w zakresie przygotowywania posiłków.

Article Details

Jak cytować
Strzębicki, D. (2018). Rola postów facebookowych w komunikacji marketingowej przedsiębiorstw przemysłu spożywczego. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (19(68), 262–271. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2018.19.68.22
Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.