Elementy i usługi polskich rynków elektronicznych produktów rolnych

Main Article Content

Dariusz Strzębicki


Abstrakt
W opracowaniu zaprezentowano polskie rynki elektroniczne produktów rolnych. Omówiono główne różnice występujące pomiędzy tymi rynkami. Zidentyfikowane różnice dotyczą takich cech rynków elektronicznych jak: asortyment sprzedawanych produktów, zakres funkcji realizowanych przez rynki, elementy i części składowe rynków oraz modele dochodowe.

Article Details

Jak cytować
Strzębicki, D. (2010). Elementy i usługi polskich rynków elektronicznych produktów rolnych. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (3(52), 197–204. Pobrano z https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1584
Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.