Sprzedaż produktów rolnych przez Internet

Main Article ContentAbstrakt
W opracowaniu zaprezentowano przykłady wykorzystania Internetu w sprzedaży produktów rolnych. Na podstawie analizy polskich i zagranicznych przypadków autor omówił różne formy elektronicznej sprzedaży produktów rolnych zarówno typu B2C, jak i B2B. W opracowaniu omówiono sposoby funkcjonowania oraz korzyści z wykorzystania różnych rynków elektronicznych i sklepów internetowych produktów rolnych dla rolników oraz nabywców.

Article Details

Jak cytować
Strzębicki, D. (2011). Sprzedaż produktów rolnych przez Internet. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (5(54), 176–196. Pobrano z https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1501
Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.