Implementacja technologii informacyjnych e-commerce w przedsiębiorstwach ze szczególnym uwzględnieniem przemysłu spożywczego

Main Article Content

Dariusz Strzębicki


Słowa kluczowe : e-commerce, technologie informacyjne, Internet, EDI, ERP, Internet szerokopasmowy
Abstrakt
Głównym celem opracowania jest określenie stopnia rozwoju e-commerce w polskich przedsiębiorstwach ze szczególnym uwzględnieniem sektora spożywczego. W prezentowanym badaniu wskazano na kluczowe technologie informacyjne, na których opiera się e-commerce. Dokonano analizy danych wtórnych dotyczących zastosowania technologii informacyjnych w przedsiębiorstwach. Badanie pokazuje, że poziom zastosowania kluczowych technologii e-commerce jest w polskich przedsiębiorstwach znacząco zróżnicowany. Zauważalny jest wzrost w procentowym udziale przedsiębiorstw stosujących technologie e-commerce. Przedsiębiorstwa przemysłu spożywczego są relatywnie aktywne w zakresie prowadzenia e-sprzedaży B2B.

Article Details

Jak cytować
Strzębicki, D. (2015). Implementacja technologii informacyjnych e-commerce w przedsiębiorstwach ze szczególnym uwzględnieniem przemysłu spożywczego. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (13(62), 107–119. Pobrano z https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1253
Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.