Merchandising jako skuteczna technika marketingu handlowego

Main Article Content

Teresa Nowogródzka


Abstrakt
W opracowaniu przedstawiono istotną rolę, jaką w życiu każdego konsumenta odgrywa merchandising. Zwrócono szczególną uwagę na merchandising handlowy, opisując jego techniki oraz obrazując je na przykładzie wybranego hipermarketu Carrefour w Siedlcach. Przy pomocy opisu wyników badań podjęto próbę określenia, w jakim stopniu merchandising wpływa na konsumenta i jego wybory dotyczące zakupów. Stwierdzono, że umiejętne stosowanie wyszukanych technik sprzedaży – w tym merchandisingu sprawiają często, że klienci nabywają produkty, które są im zbędne lub kupują większe ich ilości. Dzieje się tak dlatego, że merchandising na rozwiniętym rynku gospodarki wolnorynkowej w sposób bardzo istotny oddziałuje na zachowanie każdego konsumenta.

Article Details

Jak cytować
Nowogródzka, T. (2010). Merchandising jako skuteczna technika marketingu handlowego. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (3(52), 299–310. Pobrano z https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1554
Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty