Skutki finansowe władztwa podatkowego gmin

Main Article Content

Iwona Kowalska
Daniel Jurewicz
Mirosław Legutko


Słowa kluczowe : finanse, gmina, podatek, subwencja, władztwo podatkowe
Abstrakt
Celem artykułu jest ocena skali władztwa podatkowego gmin poprzez udzielanie ulg, zwolnień oraz odroczeń podatkowych, a także ocena wpływu udzielanych przez gminę ulg i zwolnień podatkowych na wysokość otrzymywanej części wyrównawczej subwencji ogólnej. Zastosowano metodę analizy danych pochodzących z programu Besti@. Zawiera on dane ze sprawozdań sporządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego (JST). Przyjęty do analiz okres to lata 2006 - 2017 roku. Z przeprowadzonej analizy wynika, iż: 1. Działania z zakresu władztwa podatkowego są przede wszystkim podejmowane przez organy stanowiące gmin. 2. W zakresie władztwa podatkowego gminy preferują przede wszystkim obniżanie stawek podatków poniżej maksymalnych poziomów określanych przez władze centralne. 3. W najmniejszym zakresie ulg i zwolnień podatkowych udzielają miasta na prawach powiatu, a w największym zakresie gminy wiejskie.4. Gminy stosując z własnej inicjatywy zwolnienia podatkowe mogą doprowadzić do sytuacji w której zostaną przyporządkowane do wyższej kategorii dochodowej gmin i skutkować to będzie uzyskaniem niższej kwoty części wyrównawczej subwencji ogólnej.

Article Details

Jak cytować
Kowalska, I., Jurewicz, D., & Legutko, M. (2019). Skutki finansowe władztwa podatkowego gmin. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (21(70), 118–131. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2019.21.70.10
Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty