Rola prezydencji Polski w UE w zakresie edukacji

Main Article ContentAbstrakt
W roku 2011 Polska obejmie prezydencję w Unii Europejskiej. Edukacja jest jednym z obszarów strategicznych współpracy państw UE. Celem artykułu jest przybliżenie roli prezydencji Polski w UE w zakresie edukacji

Article Details

Jak cytować
Kowalska, I. (2010). Rola prezydencji Polski w UE w zakresie edukacji. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (4(53), 110–118. Pobrano z https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1538
Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.