Projektowane zmiany w finansowaniu jednostek samorządu terytorialnego - ocena kierunkowych założeń

Main Article Content

Iwona Kowalska


Słowa kluczowe : finanse, samorząd, budżet, zmiana, legislacja
Abstrakt
Celem artykułu jest ocena kierunkowych założeń projektowanych zmian legislacyjnych w finansowaniu JST pod kątem ich potencjalnych konsekwencji dla budżetów JST. Zastosowano metodę analizy dokumentów tj. zgłoszonych w 2017 r. propozycji zmian legislacyjnych w finansowaniu JST. Z przeprowadzonej analizy wynika, iż:Przekształcenia zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, mających charakter zadań stałych, w zadania własne JST mogą utrwalić negatywne konsekwencje dla budżetów JST z tytułu braku rzetelnej wyceny realizacji tych zadań. Zmiany w zakresie naliczania indywidualnego wskaźnika zadłużenia JST mogą wpłynąć na zwiększenie bezpieczeństwa finansowego samorządów, ale mogą także spowodować ograniczenie ich możliwości inwestycyjnych. Przekształcenia ustawowe transferu subwencyjnego na dotacyjny ograniczają samodzielność finansową JST w realizacji ich zadań własnych.

Article Details

Jak cytować
Kowalska, I. (2018). Projektowane zmiany w finansowaniu jednostek samorządu terytorialnego - ocena kierunkowych założeń. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (19(68), 83–94. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2018.19.68.8
Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.