Nr 2(51) (2009)

Opublikowane: 2009-12-30

Potrzeby doradcze Lokalnych Grup Działania

Andrzej Kotala, Jacek Puchała

105-112

Wsparcie publiczne dla ubezpieczeń w rolnictwie

Mieczysław Łozowski, Zdzisław Obstawski

197-211