Uwarunkowania funkcjonowania systemów gwarantowania depozytów i ich wpływ na zachowania deponentów

Main Article Content

Jan Koleśnik


Słowa kluczowe : system bankowy, system gwarantowania depozytów, moral hazard
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie społecznych przesłanek tworzenia i konsekwencji istnienia systemów gwarantowania depozytów. Zdaniem autora istnienie systemów gwarantowania depozytów sprawia, iż stają się one istotnym elementem, wzmacniającym więzi pomiędzy deponentami i bankami, natomiast ich kształt jest pochodną zaburzeń i zdarzeń kryzysowych w sektorze bankowym. Zestawiając społeczne koszty utworzenia i funkcjonowania systemu gwarantowania depozytów z kosztami skutków paniki na rynku bankowym wskazuje zaś, iż kosztami bezpośrednimi są przede wszystkim składki płacone przez banki, które zmniejszają oprocentowanie depozytów i zwiększają koszt kredytu bankowego dla społeczeństwa. Kosztem pośrednim jest zaś wzrost ryzyka powstania pokusy nadużycia oraz osłabienie bodźców do zwiększania wiedzy deponentów w zakresie ekonomii i finansów.

Article Details

Jak cytować
Koleśnik, J. (2019). Uwarunkowania funkcjonowania systemów gwarantowania depozytów i ich wpływ na zachowania deponentów. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (21(70), 94–103. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2019.21.70.8
Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.