ASSESSMENT OF THE CREDIT HISTORY OF ENTERPRISES

Main Article Content

Natalia Wasilewska
Nadiia Davydenko


Słowa kluczowe : ocena historii kredytowej, kryzys sektora bankowego, kredytowanie przedsiębiorstw, zadłużenie przeterminowane, dług przedłużony, czas trwania historii kredytowej
Abstrakt
Opisano stan sektora bankowego na Ukrainie. Analizowane są czynniki, które utrudniają rozwój kredytów dla przedsiębiorstw. Ocena historii kredytowej ukraińskich przedsiębiorstw w latach 2009 i 2017 została przeprowadzona w celu porównania i zidentyfikowania różnic i przyczyn, które do tego doprowadziły. Zgodnie z wynikami przeprowadzonych badań, proponuje się wprowadzenie zmian w metodologicznych podejściach do oceny historii kredytowej przedsiębiorstwa w celu zwiększenia dokładności takiej oceny.

Article Details

Jak cytować
Wasilewska, N., & Davydenko, N. (2017). ASSESSMENT OF THE CREDIT HISTORY OF ENTERPRISES. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (18(67), 229–239. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2017.18.67.36
Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty