Zapewnienie równowagi finansowej przedsiębiorstw rolnych na Ukrainie

Main Article Content

Nadia Davidenko
Natalia Wasilewska


Słowa kluczowe : równowaga finansowa, stabilność finansowa, finansowanie przedsiębiorstwa, mechanizm zapewniania stabilności finansowej, ryzyko, niepewność
Abstrakt
W artykule zbadano system czynników wpływających na kształtowanie się wypłacalności finansowej, oceniono stabilność finansową przedsiębiorstw rolnych Ukrainy, opracowano podejście do określenia i zapewnienia stabilności finansowej przedsiębiorstw w obliczu współczesnych wyzwań i zagrożeń. Stwierdzono, że głównymi warunkami utrzymania stabilności finansowej są: reagowanie na zmiany wewnętrzne i zewnętrzne, systemy zarządzania, zarządzanie ryzykiem, wykorzystanie wskaźników w celu oceny sytuacji finansowej, rzeczywista ocena wypłacalności finansowej przedsiębiorstwa, integracja z całym systemem zarządzania, orientacja na realizację strategicznych celów przedsiębiorstwa, opracowywanie i wykorzystywanie narzędzi jakościowych do podejmowania decyzji finansowych w obliczu niepewności i ryzyka.

Article Details

Jak cytować
Davidenko, N., & Wasilewska, N. (2021). Zapewnienie równowagi finansowej przedsiębiorstw rolnych na Ukrainie. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (26(75), 40–52. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2021.26.75.11
Bibliografia

Altman E. (1968). Financial Ratios. Discriminant analysis and the prediction of corporate bankruptcy. Journal of Finance. № 4. P. 589—609. (Crossref)

Altman E., Hotchkiss E. (2006). Corporate financial distress and bankruptcy. John Wiley & Sons. Inc.http://kadamaee.ir/payesh/books-tank/18/Altman%20&%20Hotchkiss%20-%20Corporate%20Financial%20Distress%20and%20Bankruptcy.%203e%20(2006).pdf

Activities of business entities for 2019 (2020). Statistical collection, State Statistics Service of Ukraine, 151.

Azarova A., Ruzakova O. (2010). Mathematical models and methods of assessing the financial condition of the enterprise, Vinnytsia NTU Publishing House, 172.

Bagatska K., Govorushko T., Sheremet O. (2014). Financial analysis. Kyiv, 320.

Beyer. A., Cohen. D., Lys. T. and Walther. B. (2010). The financial reporting environment: review of the recent literature. Journal of Accounting and Economics, # 50, 296–343. (Crossref)

Blank I. (2004). Financial strategy of the enterprise. Elga, Nika-center, 720.

Blank I. (1999). Fundamentals of financial management, Nika-Center, 512.

Davidenko N. (2009). Financial stability of a corporate enterprise in the agricultural sector. Actual problems of economic development of the region. Scientific collection of Precarpathian National University “Vasily Stefanik”, #2, 110-116.

Dorofeev O., Voronina V., Toryanyk Y. (2019). Improving the management system of economic development of agricultural enterprises. Market infrastructure, #36, 127-133.

Goncharenko O. (2010). Methodical aspects of optimal management of enterprise stability. Bulletin of socio-economic research: Collection of scientific works of Odessa State Economic University, # 39, 39–43.

Kindrat O. (2017). Assessing the impact of internal and external factors on the stability of the financial and economic condition of enterprises. Current economic problems, #1, 140-149.

Kreinina M. (2001). Financial stability of the enterprise: assessment and decision making, Financial management, #2, 165–169.

Krupelnytska I., Yushko J. (2013). Problems of economic analysis of liquidity and solvency in modern conditions. Innovative economy, # 8, 319–322.

Kurgan K. (2011). Financial stability of the enterprise: the use of fuzzy logic to predict bankruptcy. Modeling and information systems in economics, #85, 185–199.

Lesyuk A. (2020). Methodological approaches to assessing financial stability of agricultural enterprises. Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej Zarządzanie, #38. 79 – 93. (Crossref)

Oliynyk-Dunn O., M. Wasilewski M., Wasilewska N., Okhrimenko I. and Adamenko V. (2020). Transformation of the financing patterns of agricultural enterprises in the conditions of the financial system crisis: a case of Ukraine and the USA. Economic Annals-ХХI: Volume 182, Issue 3-4, 77-89. (Crossref)

Patsula O. (2010). Targets of economic analysis in the context of integration and globalization processes. Scientific Bulletin of Uzhgorod University. Economics series. Special issue 29 (part 1), 254–257.

Podolskaya V., Orzhinskaya O. (2009). Comprehensive assessment of the financial stability of the enterprise. Scientific Bulletin of Poltava University of Consumer Cooperation of Ukraine, #4 (35), 136–142.

Rodica P., Alexandru S., Angela T. (2014). The methodology of financial stability assessment of Republic of Moldova through macroeconomic ratios. Procedia Economics and Finance, Vol. 15, 383 – 392. (Crossref)

Schinasi G. (2005). Safeguarding financial stability: theory and practice. International Monetary Fund, 89.

Sokolova L. (1996). Criteria for assessing the financial condition of enterprises. Business inform, # 10, 45–48.

Zhuravlyova O. (2009). Financial stability of the enterprise: theory and practice. Formation of a market economy. Collection of scientific works, #22, 523–536.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty