Współpraca w zakresie wymiany informacji podatkowej między Polską a krajami UE

Main Article Content

Mirosław Wasilewski
Anna Bischoff


Słowa kluczowe : administracja podatkowa, wymiana informacji podatkowej, Biuro Wymiay informacji podatkowej w Koninie, CCN mail
Abstrakt
W opracowaniu przedstawiono zagadnienie wymiany informacji podatkowej między Polską oraz państwami UE. Przedstawiona została podstawa prawna, narzędzia, struktura oraz intensywność wymiany informacji podatkowej. Badania przeprowadzono na podstawie danych statystycznych uzyskanych z BWIP w Koninie oraz informacji zawartych w raporcie przygotowanym dla Komisji Europejskiej w ramach programu Fiscalis 2013. Uwzględnione zostały także informacje zawarte w raportach z kontroli przeprowadzanych przez NIK w latach 2009–2015. Organy administracji podatkowej posiadają narzędzia umożliwiające wymianę informacji w sposób efektywny i usystematyzowany. W badanym okresie wymiana informacji podatkowych ulegała intensyfikacji. Pracownicy polskiej administracji skarbowej wystosowali znacząco więcej zapytań o udzielenie informacji podatkowej, niż ich otrzymali od przedstawicieli państw UE. Wymiana ta jedynie w niewielkim stopniu przyczyniła się do zapobiegania przestępstwom podatkowym. Konieczne jest więc wprowadzenie rozwiązań systemowych, ograniczających nadużycia podatkowe na skalę międzynarodową.

Article Details

Jak cytować
Wasilewski, M., & Bischoff, A. (2018). Współpraca w zakresie wymiany informacji podatkowej między Polską a krajami UE. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (19(68), 286–301. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2018.19.68.24
Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.