Inflacja a koszty produkcji wybranych produktów rolniczych w 2022 roku

Main Article Content

Marian Podstawka


Słowa kluczowe : produkcja rolna, inflacja, cena, prognoza
Abstrakt
Celem opracowania było przedstawienie działań podejmowanych, w ostatnich latach, przez państwowe władze publiczne wpływających na inflację w Polsce. Na tym tle dokonano oceny wzrostu cen na rolnicze kupowane środki produkcji, które skorelowano ze strukturą kosztów i na tej podstawie oszacowany został wzrost kosztów produkcji podstawowych produktów rolniczych w 2022 roku. Następnie ten prognozowany wzrost kosztów produkcji odniesiono do szacowanych przychodów. Pozwoliło to ustalić ich wzrost, który umożliwiałby utrzymanie dotychczasowego poziomu dochodów rolniczych. Działania ratunkowe rządu wywołane przez COVID-19 miały trzy główne źródła finansowania: • wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich – 23,2 mld zł, • Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 – 92,7 mld zł, • tarcze finansowe Polskiego Funduszu Rozwoju – 63,5 mld zł, O ile działania interwencyjne rządu, w warunkach kryzysu, należy ocenić pozytywnie, to ich sposoby realizacji krytycznie. Wsparcie finansowe w ramach tarcz otrzymały firmy, które wykazywały spadek obrotów spowodowany pandemią koronawirusa. W efekcie wspierano te firmy, które być może celowo tworzyły warunki do otrzymania wsparcia. Firmy dobrze prosperujące w warunkach COVID-19 takiego wsparcia były natomiast pozbawione. We wszystkich analizowanych rodzajach działalności produkcji rolniczej roślinnej w 2022 roku nastąpi wzrost kosztów ich wytwarzania o około 50-60% Wyjątkiem będzie produkcja żyta, gdzie wzrost kosztów będzie jeszcze wyższy.

Article Details

Jak cytować
Podstawka, M. (2022). Inflacja a koszty produkcji wybranych produktów rolniczych w 2022 roku. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (27(76), 89–98. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2022.27.76.8
Bibliografia

S. Owsiak, Finanse Publiczne. Współczesne ujęcie, PWN, Warszawa, 2017

M. Podstawka (red.), Ocena sytuacji ekonomiczno-produkcyjnej rolnictwa i gospodarki żywnościowej w latach 2015-2020, IERIGŻ, Warszawa, 2021

Sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 rok, Rada Ministrów, Warszawa, 2020

Statistical analysis of GUS (the Central Statistical Office) 12/2021

Wybrane problemy strukturalne i instytucjonalne finansów publicznych w warunkach kryzysu wywołanego COVID-19: refleksje nad ewolucją paradygmatu M. Zioło (red.), Finanse publiczne, [w:] St. Owsiak, Oracjonalne wykorzystanie finansów publicznych w warunkach kryzysu

M. Zioło (red.), Finanse publiczne, CIMPO, Warszawa, 2021, [w:] B. Guziewska

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty