Wykorzystanie wybranych podatków lokalnych w kreowaniu polityki fiskalnej gmin

Main Article Content

Marian Podstawka
Emil Rudowicz

Abstrakt
Artykuł przedstawia ocenę polityki fiskalnej prowadzonej w gminach w Polsce w latach 2003-2008. Na przykładzie trzech podatków lokalnych (podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny) została przedstawiona analiza, której celem jest wskazanie wpływu zastosowanych ulg, zwolnień i umorzeń na dochody własne gmin. Autorzy podjęli próbę zobrazowania aktywności władz lokalnych na przykładzie prowadzonej polityki fiskalnej w ramach poszczególnych podatków lokalnych ze szczególnym uwzględnieniem podatku rolnego.

Article Details

Jak cytować
Podstawka, M., & Rudowicz, E. (2010). Wykorzystanie wybranych podatków lokalnych w kreowaniu polityki fiskalnej gmin. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (4(53), 79–87. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2013.4.53.47
Bibliografia

Brol, R. (1998). Rozwój lokalny - nowa logika rozwoju gospodarczego. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, (nr 785 Gospodarka lokalna w teorii i w praktyce), 11–15.

Fedorowicz Z. (1998). Polityka fiskalna. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań.

Miszczuk A., Miszczuk M. (1995). Próba typologii polityki podatkowej gmin. Wiadomości Statystyczne, (5), 34-36.

Niewiadomski W. (1971). Podstawy agrotechniki. PWRiL, Warszawa.

Podstawka M. (1995). Opodatkowanie rolnictwa i perspektywy jego zmian w Polsce. Wydawnictwo SGGW, warszawa.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2001 r. w sprawie zaliczenia gmin oraz miast do jednego z czterech okręgów podatkowych (Dz. U. Nr 143, poz. 1614).

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 ze zm.).

Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969).

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.