Ocena funkcjonowania podatku od dochodów osób fizycznych oraz propozycji jego zmian w latach 2009 – 2012

Main Article Content

Agnieszka Deresz
Marian Podstawka


Abstrakt
Głównym celem artykułu jest ocean funkcjonowania podatku od osób fizycznych. W artykule autorzy zaprezentowali różnice między podatkiem progresywnym a liniowym. W opracowaniu przedstawiono również propozycje zmian podatku od osób fizycznych w latach 2009-2012

Article Details

Jak cytować
Deresz, A., & Podstawka, M. (2009). Ocena funkcjonowania podatku od dochodów osób fizycznych oraz propozycji jego zmian w latach 2009 – 2012. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (2(51), 149–161. Pobrano z https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1602
Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.