Nowoczesne zarządzanie wydatkami publicznymi

Main Article Content

Marian Podstawka


Abstrakt
W artykule tym Autor poruszył problematyke związaną w racjonalizacją wydatków publicznych poprzez zarzadzanie. Jednym z instrumentów skutecznego zarządzania w sektorze finansów publicznych jest instytucja budżetu zadaniowego. Prace nad budżetem zadaniowym w Polsce rozpoczeto w 2007 r. i polegały one na opracowaniu jego struktury. W roku 2008 rozpoczęto szkolenie administracji rządowej, następnie dokonano inwentaryzacji zadań publicznych realizowanych przez państwo. Zadania te zostały podzielono na 22 Funkcje a w każdej z nich wyróżniono Zadania i Podzadania oraz Działania. Określono ich cele oraz mierniki realizacji tych celów. Z dotychczasowych polskich doświadczeń wynika, że wprowadzanie budżetu zadaniowego wiąże się z cyklicznym doskonaleniem metod i procedur pomiaru wykonania poszczególnych elementów jego struktury. Opracowanie skutecznych zasad metodologicznych oraz ich systematyczne doskonalenie jest procesem długotrwałym, a uwaga ta szczególnie odnosi się do mierników realizacji celów. Istotne znaczenie dla racjonalizacji wydatków publicznych ma także układ sektora finansów publicznych. Zdaniem Autora, niektóre podmioty (np. Lasy Państwowe) powinny zostać włączone do jego struktur i prowadzić gospodarkę finansową zgodnie z ideą budżetu zdaniowego obejmujacego dochody i wydatki

Article Details

Jak cytować
Podstawka, M. (2011). Nowoczesne zarządzanie wydatkami publicznymi. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (6(55), 88–96. Pobrano z https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1493
Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.