Problemy pomiaru rezultatów działań marketingowych

Main Article Content

Wojciech Grzegorczyk


Słowa kluczowe : marketing performance, marketing effectiveness, marketing control, marketing costs, marketing research
Abstrakt
Prezentowany artykuł dotyczy problemów badania efektywności działań marketingowych. W tym celu należy więc określić koszty przedsięwzięć marketingowych oraz osiągane przychody z tytułu realizacji tych przedsięwzięć. Ustalenie efektywności podejmowanych decyzji (przedsięwzięć) marketingowych można osiągnąć przy pomocy różnych mierników, wśród których szczególne znaczenie ma wskaźnik zwrotu z inwestycji marketingowej. Jest to nadwyżka finansowa ponad inwestycję, którą można jej przypisać w relacji do kosztów tej inwestycji(przedsięwzięcia). Pomiar efektywności jest ściśle związany z pojęciem controllingu marketingowego. Istotne znaczenie ma sprecyzowanie jego pojęcia i zakresu treściowego dla wyeliminowania ewentualnych kolizji z badaniami marketingowymi.

Article Details

Jak cytować
Grzegorczyk, W. (2016). Problemy pomiaru rezultatów działań marketingowych. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (15(64), 68–74. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2016.15.64.6
Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.