Kreowanie wizerunku przedsiębiorstwa usługowego na rzecz budowania relacji w transferze technologii

Main Article Content

Waldemar Glabiszewski


Słowa kluczowe : przedsiębiorstwo usługowe, wizerunek przedsiębiorstwa, transfer technologii, relacje międzyorganizacyjne, relacje w transferze technologii
Abstrakt
W niniejszym opracowaniu autor pragnie zaprezentować wielowymiarową rolę wizerunku przedsiębiorstwa, zwłaszcza w działalności o charakterze usługowym. W szczególności jednak stawia sobie za cel dokonanie wieloaspektowej oceny znaczenia wizerunku przedsiębiorstwa usług finansowych w procesie dokonywanego na jego rzecz transferu technologii. W związku z powyższym identyfikuje liczne potencjalne relacje, występujące w procesie transferu technologii na etapie jego inicjowania, przeprowadzania i finalizowania, a następnie ukazuje wpływ wizerunku przedsiębiorstwa na ich podejmowanie i podtrzymywanie. W konsekwencji uzmysławia, w jak dużym stopniu wizerunek przedsiębiorstwa usługowego warunkuje skuteczność absorpcji technologii. Ułatwia on bowiem nawiązywanie niezbędnych w tym procesie kontaktów oraz determinuje jakość i trwałość przewidzianych w nim proinnowacyjnych relacji. I to nie tylko z dawcami technologii, pośrednikami w transferze technologii czy innymi podmiotami jakkolwiek ten proces wspierającymi, ale także z klientami, którzy będąc bezpośrednimi odbiorcami efektów nowo wdrożonej technologii, decydują o ostatecznym sukcesie tego protechnologicznego przedsięwzięcia.

Article Details

Jak cytować
Glabiszewski, W. (2013). Kreowanie wizerunku przedsiębiorstwa usługowego na rzecz budowania relacji w transferze technologii. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (9(58), 161–173. Pobrano z https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1407
Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.