Nowe koncepcje marketingu w procesie tworzenia strategii marketingowej na rynkach międzynarodowych

Main Article Content

Wojciech Grzegorczyk


Słowa kluczowe : strategie marketingowe, marketing międzynarodowy
Abstrakt
Celem artykułu jest krytyczna analiza możliwości zastosowania wybranych nowych koncepcji marketingu w procesie kreowania strategii marketingowych przedsiębiorstwa na rynkach międzynarodowych. Dla realizacji tego celu dokonano analizy literatury krajowej i zagranicznej z zakresu marketingu międzynarodowego. Strategie marketingu międzynarodowego powinny obejmować w swoich początkowych fazach etapy wyboru rynku zagranicznego i formy ekspansji na ten rynek. W następnej kolejności można dopiero formułować program marketingu-mix Spotykana ostatnio w literaturze marketingu koncepcja tzw. marketingu zwinnego (Agile Marketing) ma w tym przypadku niewielkie zastosowanie i odnosi się przede wszystkim do etapów realizacji strategii marketingowej na rynkach międzynarodowych. Content Marketing można stosowac przede wszystkim w polityce promocji, a Blue Ocean strategy odnosi się do wyboru rynku i polityki produktu.

Article Details

Jak cytować
Grzegorczyk, W. (2017). Nowe koncepcje marketingu w procesie tworzenia strategii marketingowej na rynkach międzynarodowych. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (17(66), 54–62. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2017.17.66.4
Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.