Wybrane aspekty wykorzystania teorii chaosu do wspierania decyzji finansowych

Main Article Content

Nina Siemieniuk
Łukasz Siemieniuk
Tomasz Siemieniuk


Słowa kluczowe : teoria chaosu, rynki kapitałowe, analiza R/S, wykładnik Hursta, wymiar fraktalny
Abstrakt
Celem publikacji jest omówienie wybranych aspektów teorii chaosu deterministycznego, oraz prezentacja rezultatów badań dotyczących możliwości wykorzystania narzędzi chaosu deterministycznego (wymiaru fraktalnego, wykładnika Hursta) do wspierania decyzji finansowych inwestorów giełdowych na przykładzie wybranych spółek funkcjonujących na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Decyzje finansowe dotyczące inwestowania na rynku kapitałowym są na całym świecie przedmiotem licznych badań i analiz. Wykorzystuje się w nich różne metody i narzędzia badawcze. W celu prognozowania decyzji finansowych konstruowane są rozmaite modele, które nigdy nie dają pełnej pewności sukcesu i są obarczone, zwykle ryzykiem inwestycyjnym. Jedną z nowszych koncepcji wspomagania decyzji finansowych jest teoria chaosu deterministycznego. Cechy charakterystyczne, stany nierównowagi oraz mechanizm sprzężenia zwrotnego w wymiarze czasowym, znajdują swój wyraz w opisie za pomocą dynamicznych systemów nieliniowych.

Article Details

Jak cytować
Siemieniuk, N., Siemieniuk, Łukasz, & Siemieniuk, T. (2018). Wybrane aspekty wykorzystania teorii chaosu do wspierania decyzji finansowych. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (19(68), 237–247. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2018.19.68.20
Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.