Nazwisko jako forma marki na przykładzie marek: Chopin i Mozart

Main Article Content

Barbara Mróz-Gorgoń


Słowa kluczowe : marka, produkt, strategia, promocja, zarządzanie
Abstrakt
Artykuł ten dotyczy takiego rodzaju marek, których nazwa stanowi zarazem nazwisko znanego artysty- kompozytora. Rozważania autorki opierają się na analizie przykładów wybranych dwóch marek: Chopin i Mozart. Celem artykułu jest ukazanie możliwości wykorzystania nazwisk wielkich kompozytorów, jako nazw marek określonych produktów. Przedstawiane w artykule wnioski opierają się na analizie literatury przedmiotu, case study oraz na wynikach przeprowadzonego badania własnego o charakterze pierwotnym, którego celem była próba identyfikacji rozpoznawalności badanych marek i ich wizerunku z krajem pochodzenia danego artysty w świadomości konsumentów.

Article Details

Jak cytować
Mróz-Gorgoń , B. (2013). Nazwisko jako forma marki na przykładzie marek: Chopin i Mozart. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (9(58), 328–339. Pobrano z https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1422
Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty