Czynniki motywujące i demotywujące menedżerów instytucji kultury w obszarze budowania marki miasta Łodzi – wyniki badań

Main Article Content

Wioletta Krawiec


Słowa kluczowe : marka miasta, city brand, menedżer, manager, teoria ugruntowana, grounded theory, instytucje kultury, cultural institutions, motywatory, motivators, demotywatory, de-motivators
Abstrakt
Celem artykułu jest zidentyfikowanie obszarów/ czynników, które mogą motywować lub też zniechęcać menedżerów instytucji kultury do aktywnego zaangażowania się w proces budowania marki Łodzi o zasoby kultury. W artykule opisano profil menedżera instytucji kultury oraz zaprezentowano uporządkowaną lisy czynników (bodźców), które mają pozytywny bądź negatywny wpływ na działania menedżerów instytucji kultury w obszarze kreowania marki miasta. Podstawę empiryczną artykułu stanowią wywiady przeprowadzone z menedżerami i pracownikami ds. promocji w miejskich instytucjach kultury w Łodzi. Analiza danych została przeprowadzona zgodnie z zasadami metodologii teorii ugruntowanej. Badania te są prowadzone od grudnia 2017 r. w obrębie Katedry Marketingu oraz Katedry Zarządzania Miastem i Regionem Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego w ramach projektu: „Współpraca administracji publicznej z instytucjami kultury w kontekście budowania marki miasta”.

Article Details

Jak cytować
Krawiec, W. (2019). Czynniki motywujące i demotywujące menedżerów instytucji kultury w obszarze budowania marki miasta Łodzi – wyniki badań. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (22(71), 90–105. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2019.22.71.28
Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.